in ,

Kendinizi “ahlaki bir insan” olarak tanımlarsanız, bu psikolojik teoriye yakından bakın: yanılıyor olabilirsiniz!

Kendinizi "ahlaki bir insan" olarak tanımlarsanız, bu psikolojik teoriye yakından bakın: yanılıyor olabilirsiniz!
Ahlak her zaman dinle ilgili olmak zorunda değildir. Psikolog Lawrence Kohlberg, bu düşünceden hareketle oluşturduğu ahlaki gelişim aşamalarına hiçbir zaman dini dahil etmemiştir. Ahlaki gelişimi üç aşamaya ayırdı.

senin ahlakın Ne olduğu konusundaki tartışmaların tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir diyebiliriz. Her çağın filozofu da ahlakı kendine göre tanımlar. Yapılan tanımların bir kısmı bize ulaşsa da, bir kısmı bu medeniyetle birlikte zamanla ortadan kalkmaktadır.

Tanımlardan Platon gibi evrensel ahlak ilkelerinin olamayacağını savunanlar vardır. Sokrates Bu tartışma gibi insanların davranışları günümüzde de devam etse evrensel insani ahlaki değerlerin değişmeyeceğini savunanlar oldu. Evrensel ahlak kuralları olduğunu düşünenlerden biri de psikologdur. Lawrence Kohlberg. Sadece düşünmekle kalmadı, aynı zamanda deneyleriyle ahlaki gelişimin aşamalarını da oluşturdu.

Kohlberg’e göre ahlak; doğru-yanlış, iyi-kötü hakkında akıl yürütme.

ahlak

Kohlberg’e göre ahlak bilişsel seviye tüm din ne olursa olsun geliştirir. İnsan gelişme sürecinde; neyin iyi neyin kötü, neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda bilinçli bir yargıda bulunur. Bu yargı sonucunda bir karar verir ve bu kararın sonucunda hareket eder. Bütün bu süreç beyinde gerçekleştiği için Kohlberg, ahlakın muhakeme yeteneği onu sınırlı bir ampirik alan olarak görür.

ahlak gelişimi üç adım ve altı adım Ahlaki gelişim şeklinde düşünen Kohlberg’e göre, kişi ahlaki gelişimin bir aşamasını tamamlamadan diğerine geçemez ve ahlaki gelişim aşamaları sırayla birbirini takip eder.

ahlak

Biri tamamlanmadan diğeri tamamlanamaz. Bu ahlaki dönemler aşıldıkça kişi sosyal çevrenin de katkısıyla bir takım öğrenmeler gerçekleştirir. Eğitim sonucunda bir miktar deneyim kazanırlar. Bu deneyimler insanı olgunlaştırır.

1. Sözleşme Öncesi: Biz bunu ebeveynlerimizden böyle gördük!

gelenekler

Bu dönemde kişi. doğru ve yanlış yokturKültür, haklarını ve dezavantajlarını tanımlar. Bu dönem ikiye ayrılır:

a. Ceza ve İtaat: Suçumun sebebi önemli değil, suç ne kadar büyükse ceza da o kadar büyük olmalıdır.

itaat ve ceza

Bu dönemdeki insanlar için olayların arkasındaki niyet önemli değildir. Olaylar kasıtlı olmasa bile, ceza yapılmaması gereken bir şey olmalıdır. Cezadan kaçınmak için her şey yapılmalı Bu dönemin insanlarının felsefesi budur.

b. Araçsal ilişki (saf egoizm): Her şey karşılıklıdır.

ahlak

Ahlaki gelişimin bu aşamasındaki insanlar artık olayların arkasında bir niyet olup olmadığını anlayabilirler. Ayrıca diğer insanların ihtiyaçlarının da farkındadırlar, ancak yine de önce kendi çıkarları bulundu. “Benim için yaparsan senin için yaparım” mantığı ön plandadır.

2. Geleneksel dönem: Beni ve beni kendi yerinize götürün…

holberg

Gelişimin bu aşamasındaki insanlar içinde bulundukları grubun kurallarına göre hareket eder ve o grup tarafından kabul görmeye çalışırlar. içerdeler Grubun çıkarları kendi çıkarlarının üzerindedir. Bu dönem ayrıca iki alt aşamadan oluşur:

a. Kişilerarası Uyumluluk Trendi: Bakın, ben en iyisiyim.

sempati

Sempati bu insanlar gelişir benmerkezcilik azalıyor. En büyük arzusu başkalarının onayını kazanmak olur. Grup üyelerine yardım etmek onu mutlu eder.

b. Kanun ve düzen eğilimi: kurallar ne olursa olsun.

yasa

Çoğu yetişkinin bu dönemde olduğuna inanılmaktadır. Ana şey kurallardır. Kurallar değiştirilemez, bükülemez, itaat etmeli Bu dönemde felsefe hakimdir.

3. Gelenek sonrası dönem: aklıma ne gelirse!

İyi kötü

Bu, ahlaki gelişimin son aşamasıdır. ve ikiye bölünür. Bu dönemde, bir kişi tüm ahlaki ilkelere hakim olur. Üyesi olduğu grup ve güç ne olursa olsun, takip etmek istediği ilkeleri seçer.

a. Sosyal sözleşme eğilimi: Temel hak ve özgürlükler önce gelir.

adalet

Sosyal kurallar ve değerler eleştiri filtresinden Bu dönemde insanlar için en önemli kavramlar insan hakları ve özgürlükleri gibi kavramlar

b. Evrensel ahlak eğilimi: bu doruk noktasıdır.

evrensel

Bu, bir kişi için son aşama ve en önemli sorudur. tüm insanların eşitliği ve adalet. Tartışılan kavramlar genellikle soyuttur. Burada birey, tüm insanların çıkarlarını dikkate alır. herkesin insanca yaşaması gerektiğini onun için ahlaki kuralları vurgular ve oluşturur.

Değil: Teori, ahlaki gelişimin aşamalarının az olduğu ve toplumu yansıtmaz eleştiriliyor. Eleştirilen bir diğer nokta ise Kohlberg’in bir teori oluşturması, dine tamamen saygısızlık bu bir görüş. Ancak toplumda din çok yaygındır ve insanlar ahlaki ilkelerini takip ettikleri dine göre şekillendirebilirler.

Kaynaklar: bir, 2, 3,

Source link

What do you think?

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0
YKS 2022 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı, Sosyal Medya Yıkıldı: İşte Tepki

YKS 2022 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı, Sosyal Medya Yıkıldı: İşte Tepki

ÖSYM, 2022 Sınav Takvimini Güncellendi: İşte Yeni Sınav Tarihleri

ÖSYM 2022 sınav takvimini güncelledi: İşte yeni sınav tarihleri